Projekty digitálního Krumlova

Aktualizace: 2020-06-09

Enterprise architektura digitalni strategie

Projekty v implementaci

 • DOP02 - Zabezpečení vjezdu do pěší zóny
  • Hotová Technická studie zábranového systému v pěší zóně
  • Nezbytná koordinace s dalšími záměry (DOP03, DAT02, EFE02 ...)
 • DOP03 - Inteligentní řešení dopravy ve městě Český Krumlov (TAČR)
  • Podání žádosti do programu TAČR Doprava 2020+ na realizaci projektu řešícího:
   1. Realizace soustavy pro komplexní měření dopravní situace ve městě Český Krumlov
   2. Návrh Inteligentního řízení dopravy ve vybraných lokalitách v reálném čase
   3. Digitalizace agendy regulace dopravy v centru a rezidentního parkování
   4. Využití umělé inteligence pro odhalování a postih neoprávněných nakládek a vykládek turistických autobusů mimo BusStop
   5. Robotizace samosprávních procesů, navazujících na nově vzniklé služby
   6. Vytvoření Enterprise Architektury a datového modelu implementovaných technologií a aplikací
 • DOP05 - Obnova technologií "PARKING" (ČKRF)
 • DAT01 - Platforma @OIS
  • Jednotná (nejen) webová platforma navazující na dlouhá léta budovanou databázi OIS
  • Pro potřeby města, ČKRF, DMO i dalších městských či partnerských organizací
  • Možnost tvorbu účelových webů a portálů s využitím moderních technologií a společnými datovými zdroji pro zajištění neduplikování dat
  • Otevřené a nezávislé řešení
  • V roce 2020 vznikly weby:
  • V přípravě jsou:
   • Nový web destinace Český Krumlov (dousd část „Turista“)
   • Nový web městské knihovny
   • Kultura Krumlov
   • aj.
 • DAT02 - Vysokorychlostní komunikační sítě
  • Modernizace a rozvoj optické sítě ČKRF
   • Proměna v metropolitní síť (MAN) - využití i pro další účely (město, ČKRF, další městské organizace)
   • Pokládka chrániček městem, koordinace
   • Zajištění správy a dalšího rozvoje
  • Podpora budování a rozvoje optických na území města
 • EFE02 - Městský portál občana (IROP)
  • Stěžejním záměrem projektu je vytvoření městského portálu občana, který se stane jednotným místem pro elektronickou komunikaci s městem. Autorizovaným klientům umožní mimo jiné elektronické podání v rámci řešení různých životních situací, zjistit stav závazků a jejich online platbu (např. místní poplatky), objednání se na úřad či odběr aktualit a zasílání notifikací (např. připomenutí splatnosti poplatku.
  • Portál by měl být koncipovaný tak, aby umožnil budoucí rozvoj a rozšiřování i o další funkcionality, jakými mohou být například evidence a správa parkovacích povolení.
  • Aktuálně se připravuje zadání veřejné zakázky a projekt by měl být dokončen do dubna 2021.
  • Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 28.
 • EFE03 - Efektivní městský úřad (OPZ)
 • RIZ01 - Optimalizace využívání ICT organizací města
  • provedena detailní analýza
  • příprava společného řešení hlasových a datových služeb
  • spolupráce městských organizací - správa IT, standardizace zadávacích podmínek, stanoviska k záměrům
 • NIZ02 – Výměna svítidel VO

Realizované projekty

 • DOP01 - Pilotní projekt analýzy kamerových záběrů (pěší zóna)
  • Paralelní projekt ke zpracovávané studii realizace zábranového opatření, který si klade dva hlavní cíle:
   1) ověření technologií pro analýzu kamerových záběrů a datové platformy
   2) sběr a analýza dat o dopravě (počty průjezdů, oprávněné/neoprávněné vjezdy, apod.) a o pohybu osob (počty průchodů) v pěší zóně města pro podporu rozhodování o dašlích krocích. 
  • V projektu je kladen velký důraz na bezpečnost, zpracování a ochranu osobních údajů.
  • Pilot ukončen 02/2020, sběr dat pokračuje dál
  • navazující projekt DOP03
  • Dashboard s daty o průchodech osob a průjezdech vozidel do/z pěší zóny v letech 2019 a 2020 zde: https://bit.ly/ck_detekce_dashboard
 • DOP04 - Smart zastávky (Elektronické zastávkové označníky)
  • Osazení vybraných autobusových zastávek (Špičák, železniční stanice, Sídliště Mír, Sídliště Plešivec) elektronickými označníky na bázi tzv. elektronického inkoustu. Cílem je zvýšení komfortu pro cestující v podobě přístupu k aktuálním informacím o jízdních řádech a odjezdech nejbližších spojů.
  • Na spolufinancování projektu "Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově" byla využita podpora z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (Smart city / Smart village), 1. výzva pro rok 2019.
  • Plánován je další rozvoj spočívající v zobrazování real time dat o odjezdech autobusů (zohledňující možná zpoždění)
 • DOP06 - BUS STOP (2019)
  • Projekt Českokrumlovského rozvojového fond, spol. s r. o. realizující organizaci zájezdových autobusů v Českém Krumlově od 1. 6. 2019.
  • Místa určená k výstupu a nástupu cestujících (tzv. BUS STOP) a odstavné parkoviště jsou mimo jiné vybaveny technologií pro čtení QR kódu obsahující informace o rezervaci místa a čtečky SPZ pro identifikaci vozidla. Součástí je i obslužný a rezervační systém. Dílčím cílem je zisk statistických dat.
  • Plánováno je využití dat v rámci projektu DOP03.
 • NIZ01 - Pilot CO2
  • Měření koncentrace CO2 v budovách města - testování technologie IoT v zasedacích místnostech města a analýza získaných dat.

Projekty v přípravě

 • DOP07 - Placené stání
 • DAT03 - Kamerové systémy
 • EFE01 - Karta Krumlováka
 • CES01 - Karta hosta